Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Natalia Vitrenko: USA og EU etablerer nazistisk
regime sammen med ukrainske terrorister

Natalia Vitrenko: USA og EU etablerer nazistisk
regime sammen med ukrainske terrorister
image_pdfimage_print

Erklæring fra formanden for Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko.

Hele verden er oprørt over begivenhederne i Ukraine. Man skal forstå sagens kerne. Ukraines Progressive Socialistparti, som et venstrefløjsparti, der har kæmpet og fortsat kæmper imod den indenrigs- og udenrigspolitik, der føres af både de Orange kræfter under Jushenko og af alliancen under Janukovitj mellem Regionspartiet og Ukraines Kommunistparti, finder det nødvendigt at fremlægge vores vurdering.

Den 22. februar gennemførte Parlamentet, under [trussel fra] Euromaidans guerillastyrkers og terroristers automatvåben, et neo-nazistisk statskup.

Idet man lader hånt om alle bestemmelser i Ukraines forfatning og i international lov, samt tramper på europæiske værdier, overskred parlamentet sine beføjelser og begik handlinger, som påkalder sig strafferetslig forfølgelse. Washington og Bruxelles, som har fortalt hele verden, at Euromaidan er en fredelig aktion udført af det ukrainske folk, som har valgt Europa og som forsvarer demokratiet og europæiske værdier, må indrømme, at intet af dette er tilfældet. De har støttet et nazistisk kup, som er gennemført af guerillastyrker, terrorister og Euromaidans politikere i Vestens interesser.

Der er uafviselige beviser på, at dette er tilfældet:

1) Ændring af regeringssystemet på en forfatningsstridig måde.

Dette er en krænkelse af det europæiske princip om regering ved lov. Udgørende en krænkelse af Sektion XIII i Ukraines Forfatning (som i detaljer beskriver proceduren for en forfatningsændring) og uden nogen deltagelse af Forfatningsdomstolen, er vort lands regeringssystem blevet ændret gennem en Resolution fra Ukraines Øverste Rada;

2) Parlamentet har, idet det har overskredet sine beføjelser og ladet hånt om Artikel 19 i Forfatningen, udnævnt administratorer for

– Indenrigsministeriet

– Ukraines sikkerhedstjeneste

– Justitsministerens kontor

Disse administratorer er blevet udnævnt med det formål, at Euromaidan kan udøve tvang over for statens forfatningsmæssige institutioner for at tilfredsstille Vestens interesser på en forfatningsstridig måde;

3) Ukraines præsident Janukovitj (hvis politik vort parti åbenlyst har været modstander af i samtlige de fire år, han har beklædt præsidentembedet) er blevet frataget sin forfatningsmæssige myndighed, hvilket er en grov krænkelse af Ukraines Forfatning. Forfatningen giver ikke den Øverste Rada lov til at fratage præsidenten hans beføjelser med det opfundne påskud, at han selv har forladt sit embede. Forfatningen indeholder bestemmelser om en procedure for en rigsretssag. Men atter ser vi imidlertid, at, ikke under lovens retningslinjer, men gennem en revolutionær hensigtsmæssighed, og idet man lader hånt om det europæiske princip om formodning om uskyld, er Janukovitj blevet fjernet fra embedet og nye præsidentvalg er blevet planlagt, som en overtrædelse af Ukraines Forfatning;

4) Parlamentet har, idet det beskytter guerillastyrkerne og terroristerne fra Euromaidan, udstedt amnesti til og erklæret som helte alle deltagerne heri, og har indledt en proces, hvor man giver dem høje poster i regeringen. Det vil sige, at de personer, som greb til våben og dræbte uskyldige borgere og medlemmer af lovens håndhævere, som ikke var skyldig i nogen forbrydelse; de personer, som besatte og ødelagde administrative bygninger og våbendepoter; og de personer, som organiserede summarisk retfærdighed og begik afpresning og kidnapning, vil undslippe ethvert ansvar for deres handlinger. Grundlaget for dannelsen af et neo-nazistisk, undertrykkende statsapparat er således ved at blive skabt.

Washington og Bruxelles burde agte på vore advarsler. Vi anklager dem, og de politiske kræfter, som de har bragt til magten, for at have det fulde ansvar for etableringen af et totalitært, nazistiske regime i Ukraine, med den uundgåelige krænkelse af millioner af vore borgeres rettigheder og friheder.

USA og EU bør vide, at de politiske partier og bevægelser, som har grebet magten, blandt hvilke er neo-nazistiske kræfter (såsom Svoboda og Right Sector), undervejs erklærede, at de var ved at gennemføre en national revolution under disse slogans: ’Ukraine for ukrainere’, ’Nationens Ære – Død over Fjenden’, ’Giv Moskovitterne Kniven og Hæng Kommunisterne!’ og så fremdeles.

Fra og med 22. februar bærer de, der nu har magten, det fulde ansvar for hele Ukraine og for krænkelser af borgernes rettigheder og friheder.

Guerillastyrkerne og terroristerne fra Euromaidan indtager fortsat administrative bygninger og regeringsbygninger i det sydøstlige Ukraine.

Vælgerne fratages gennem terrormetoder retten til at have de repræsentanter, som de har valgt, siddende i lokale råd.

Civile, som forsvarer deres valgte politikere, bliver nådesløst skudt af Kalashnikovs, så vel som af ikke-dødelige våben, som det skete den 22. februar i Luhansk.

Guerillastyrkerne har, uden at være i besiddelse af nogen som helst regeringsmyndighed, og i fravær af en undtagelsestilstand, tiltaget sig retten til at blokere vigtige hovedveje med økser og knipler, opstille kontrolposter og inspicere køretøjer og passagerernes papirer, idet de afspærrer vejen for dem, de misbilliger, til at forlade Kiev.

De bygger blokader på indfaldsvejene til lufthavne, hvorved de groft overtræder Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som garanterer individets ukrænkelighed, bevægelsesfrihed, formodning om uskyld og retten til tryghed og liv. De fornedrer hele det ukrainske folks værdighed og rettigheder.

Den 23. februar bebudede repræsentanter for dem, der nu har magten, dannelsen af et etnisk, ukrainsk samfund: alle, som benytter det russiske sprog, skal fratages deres status som medlem af det titulerede etniske, ukrainske samfund og underkastes en diskrimination mht. deres civile og politiske rettigheder.

Man har meddelt, at man har planer om at forbyde transmittering af den Russiske Føderations Tv-kanaler i Ukraine som værende talerør for en fjendtlig stat. Det er sådan, de nye myndigheder forsvarer europæiske værdier som ytrings- og meningsfrihed.

Man er begyndt at udfærdige lister til »udrensning« [afsløring af personlige informationer]. Denne mekanisme vil blive brugt til at fratage dem, der ikke deler de nye, ukrainske myndigheders neo-nazistiske synspunkter, deres civile og politiske rettigheder.

Kvalmende handlinger af selvtægtretfærdighed fortsætter over hele landet. Deputerede i den Øverste Rada, som man misbilliger, bliver tævet (inklusive med sten), og der foregår en massiv intimidering af valgte medlemmer af lokalråd, der går ud på, at deres familiemedlemmer vil blive ødelagt (især deres børn), hvis de ikke udfører de nuværende magthaveres politiske mål. De politiske partier, som man misbilliger, får deres kontorer nedbrændt i massevis, alt imens politiske partier og offentlige organisationer, som ikke deler de nye, ukrainske myndigheders ideologi og mål, får offentlige trusler om forfølgelse og forvisning.

Guerillastyrker fra Euromaidan er begyndt at overtage Kiev-Pechora-Klostret, et ortodoks, helligt sted, og overføre det til det skismatiske Filaret [Ukrainsk ortodoks kirke/Kiev Patriarkat]. Dette vil fortsætte med indtagelsen af alle ukrainske, ortodokse kirker/Moskva-Partriarkat-kirker, med det formål at underlægge dem Vatikanet.

På vegne af Ukraines Progressive Socialistparti erklærer jeg:

Vi anerkender ikke, at det udførte statskup er legalt, og vi anerkender ikke legaliteten af de nye, ukrainske myndigheders handlinger. Vi fordømmer deres totale overtrædelse af de ukrainske borgeres rettigheder og friheder på baggrund af etniske, kulturelle, religiøse eller politiske faktorer.

Vi appellerer til Det europæiske Parlament og FN’s Sikkerhedsråd og kræver omgående intervention i det, der finder sted i Ukraine, for at forsvare borgernes rettigheder og friheder, og for at forhindre de nye, ukrainske myndigheder i at udløse en Tredje Verdenskrig på det eurasiske kontinent.

Formand for Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*