Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Kinas præsident Xi kommer med strategisk intervention
i imperielejren i det australske parlament

Kinas præsident Xi kommer med strategisk intervention
i imperielejren i det australske parlament
image_pdfimage_print

17. nov. 2014 – På en invitation fra den australske premierminister Tony Abbott bragte Kinas præsident Xi Jinping sit forslag om en ny orden for Asien til repræsentanterne for det australske folk. Præsident Xi blev inviteret af premierminister Tony Abbott til at tale for Commonwealth-parlamentet i Canberra. I sin tale til parlamentet gentog præsident Xi nogle af de fundamentale principper i den kinesiske politik over for verden og understregede Kinas ønske om at bruge Kinas udvikling til at skabe udvikling i området og i verden. Han lovpriste Australiens højteknologiske industrier og bemærkede de venligtsindede kontakter, der har været mellem Kina og Australien siden begyndelsen af det 19. århundrede, da kinesere først begyndte at slå sig ned i landet, og de to nationers fælles kamp i to verdenskrige. Han roste premierminister Abbotts rolle i at arrangere G20-mødet og opfordrede Australien til at spille en større rolle i Asien. Xi brugte humor og personlige anekdoter til at komme i kontakt med parlamentsmedlemmerne og de mennesker, der så udsendelsen af begivenheden. Xi fortalte, at han havde været i Australien fem gange, siden sit første besøg i 1988, og at han havde besøgt alle staterne i Commonwealth, undtagen Tasmanien, som han skulle besøge på sit besøg.

»Måske kan jeg få et certifikat for at have besøgt alle staterne«,

spøgte han, til almindelig moro for sine tilhørere.

Xi bemærkede tre generelle holdninger over for Kina. Den ene var en positiv holdning til Kina, og han udpegede et par personer i salen, der havde arbejdet på at forbedre de kinesisk-australske relationer i årevis. Så var der mennesker, der var noget bekymrede over Kinas fremtidige rolle. Og for det tredje var der mennesker, der simpelt hen ikke kunne lide Kina og altid ville kritisere det. Xi sagde, at han forstod den anden gruppes bekymringer.

»Kina er et stort land med over 1,3 mia. mennesker. Det er ligesom en stor fyr i flokken«, sagde Xi.

»Andre vil naturligvis spekulere over, hvordan den store fyr vil agere og handle og måske være bekymrede over, at den stor fyr skal koste rundt med dem, stå i vejen for dem eller tage pladsen fra dem«,

sagde han.
Han forsatte dernæst med at forklare Kinas politik. For det første, at Kina er urokkelig i sin forpligtelse over for fredelig udvikling.

»Kina er dedikeret til opretholdelse af freden«, sagde han. »Der er kun en trend i dagens verden, og det er fred, udvikling og et win-win-samarbejde. De, der følger denne trend, vil få fremgang, og de, der går imod den, vil blive ødelagt.«

Kina havde været undertrykt i årevis, sagde han, og

»vi vil aldrig underkaste andre denne prøvelse«.

Han bemærkede også, at

»vore forfædre for 2.000 år siden erkendte, at en stat, der er bygget på vold, altid vil mislykkes. Og vi har i historiens løb set alle sådanne imperier, der er bygget på vold, forsvinde.«

»Kina er dedikeret opretholdelse af freden, for de, der følger fredens vej, altid vil lykkes«, sagde Xi.

Sluttelig sagde han, at Kina forfølger en politik med »fælles udvikling af alle folkeslag«.

»Vi vil aldrig udvikle os på bekostning af andre«, sagde han. Han advarede imidlertid om, at »udvikling ikke er garanteret«, men at Kina var fast besluttet på at »arbejde sammen med andre for at åbne op for andres udvikling.«

Han sagde også, at Kina, en stor handelsnation, havde til hensigt at bevare retten til at sejle frit [på havene], mens det samtidig opretholdt Kinas territoriale integritet.

»Vi forfægter, at lande, store som små, stærke som svage, rige som fattige, alle er lige«, sagde Xi, og at »et stort land ikke skal tyrannisere andre, men at et lille land heller ikke skal provokere andre. Et land bør bedømmes, ikke ud fra dets størrelse, men ud fra, om dets handlinger er forenelige med international lov«, sagde han.

Xis tale blev mødt med et overvældende bifald fra parlamentsmedlemmerne og andre, der var samlet. Den australske presse skal også have dækket Xis tale meget positivt og stillede tonen i talen i kontrast til den skingre tone, som tidligere Barack Obama lagde i sin tale til de australske universitetsstudenter.

Kina og Australien har underskrevet en frihandelsaftale i dag, en aftale, som har været ni år undervejs. Alt imens aftalen stadig skal ratificeres af Commonwealth-parlament, så har den samlet en hel del støtte. De to enedes også om at opgradere deres relation til et omfattende, strategisk partnerskab.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*