Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Zepp-LaRouche på Sputnik News:
’Hiroshima: Der var ingen grund til at kaste denne bombe’.
NYT! Nu også på Sputnik Danmark – pr. d.d den mest læste artikel!

Zepp-LaRouche på Sputnik News:
’Hiroshima: Der var ingen grund til at kaste denne bombe’.
NYT! Nu også på Sputnik Danmark – pr. d.d den mest læste artikel!
image_pdfimage_print

Man har moderniseringen af taktiske atomvåben i Europa, B61 og B61-12, hvilket kunne pege på et angreb på det russiske territorium udført af F-35 Stealth bombefly, og der er mange mennesker, der er ekstremt bekymrede over, at dette er forberedelsen til en regional atomkrig med Europa som krigsskueplads. Hertil må man føje, at USA ikke stoppede opstillingen af det amerikanske missilforsvarssystem i Østeuropa, efter at man nåde frem til en heldig afslutning på P5+1-aftalen med Iran, og dette bekræfter, hvad Rusland har sagt mange gange: at dette amerikanske missilforsvarssystem aldrig var tiltænkt missiler fra Iran, men altid var rettet mod Rusland.

7. august 2015 – I anledning af 70-året for bombningerne af Hiroshima og Nagasaki publicerede Sputnik International, under overskriften »Amerikansk politisk analytiker hævder, geopolitik kunne føre til udslettelsen af den menneskelige art«, den 7. august et interview med Helga Zepp-LaRouche, hvor hun understregede Lyndon LaRouches advarsel om, at et »Augusts Kanoner«-scenarie, der fandt sted i dag, ville føre til en atomkrig.

Med henvisning til afslutningen af Anden Verdenskrig citerer Sputnik Zepp-LaRouche for at sige,

»Der var absolut ingen grund til denne bombenedkastning, da der allerede var fredsforhandlinger i gang mellem Kejseren og Vatikanet på det tidspunkt. Bombenedkastningerne blev udført af Truman for at indgyde rædsel og ærefrygt, så han kunne fortsætte æraen med imperialisme.«

Dernæst, mht. den aktuelle, strategiske situation,

»der er mange mennesker, der har advaret om, at USA og NATO er i færd med at forberede en ny krig imod Rusland og Kina. Der er en meget alvorlig optrapning af situationen, der gør august måned ekstremt farlig, da historien viser, at de fleste krige begyndte i august, og det amerikanske militær har ændret taktik i Syrien i sidste uge, og den amerikanske hær holder ferie.«

Helga Zepp-LaRouche, præsident for det Internationale Schiller Institut, udstedte tidligere på ugen en »Appel om at stoppe den umiddelbare fare for Tredje Verdenskrig!«, som et opråb, til international cirkulation.

Hele interviewet og artiklen med Helga kan læses her. 

Her følger et udskrift af interviewet:

Helga Zepp-LaRouche: Jeg mener, at det rent historisk nu er veletableret, at der absolut ingen grund var til nedkastningen af denne bombe, fordi der allerede fandt fredsforhandlinger sted imellem Kejseren og Vatikanet på det tidspunkt. Og argumentet med, at det var for at redde amerikanske soldaters liv, er fuldstændigt svigagtigt. Jeg mener, at bombenedkastningen skete for at etablere en aura af Schrecklichkeit, af rædsel, af ærefrygt, grundlæggende set med det formål – dette var Truman, og det var en måde, hvorpå han kunne begynde at etablere en orden efter krigen med det formål at fortsætte kolonialismens og imperialismens herredømme, hvilket ikke ville være sket, hvis Franklin D. Roosevelt havde levet.

Sputnik: Lad os se på disse opinionsundersøgelser fra Japan. Flertallet af japanere er ikke enige i det synspunkt, der lægges frem i udenrigspolitikken, så spørgsmålet her, Helga, er, hvem og hvorfor er der nogen, der forsøger at skrive historien om?

Zepp-LaRouche: Ja, men jeg mener, at det er en del af den nuværende logik. Jeg mener, at der er mange mennesker i den seneste periode, der er kommet med advarsler om, at USA og NATO er i færd med at forberede en ny krig, denne gang imod Rusland og Kina. Selv Observer bringer en artikel med denne konklusion. Min mand, hr. Lyndon LaRouche, advarede allerede i slutningen af juni måned om, at den farligste periode ville blive i august. Først og fremmest, fordi alle verdenskrige i det forgangne århundrede er begyndt i august, og han sagde, at den farligste periode er, når den amerikanske Kongres går på sommerferie. Dette blev ulykkeligvis fuldstændigt bekræftet, for den amerikanske Kongres gik på sommerferie sidste onsdag, for en uge siden, og fredag ændrede USA reglerne for at gå i ildkamp for det amerikanske luftvåben i Syrien, og dette blev gjort uden nogen meddelelse, uden nogen godkendelse fra Kongressen og blev først lækket til offentligheden den følgende søndag af Wall Street Journal.

Dette betyder imidlertid en meget alvorlig optrapning, for det bringer verden tilbage til nøjagtig den situation, den befandt sig i for to år siden, da den amerikanske Kongres nedstemte militære luftangreb imod Syrien. Så denne gang er Kongressen altså ikke sammenkaldt (dvs., er gået på ferie), og så blev dette ændret – dette er ulykkeligvis kun et enkelt aspekt. Man må se på situationen som helhed.

Man har moderniseringen af taktiske atomvåben i Europa, B61 og B61-12, hvilket kunne pege på et angreb på det russiske territorium udført af F-35 Stealth bombefly, og der er mange mennesker, der er ekstremt bekymrede over, at dette er forberedelsen til en regional atomkrig med Europa som krigsskueplads. Hertil må man føje, at USA ikke stoppede opstillingen af det amerikanske missilforsvarssystem i Østeuropa, efter at man nåde frem til en heldig afslutning på P5+1-aftalen med Iran, og dette bekræfter, hvad Rusland har sagt mange gange: at dette amerikanske missilforsvarssystem aldrig var tiltænkt missiler fra Iran, men altid var rettet mod Rusland.

Dernæst har den russiske udenrigsminister Lavrov netop, under det nylige og aktuelle ASEAN-forum i Malajsien, korrekt advaret om, at der finder en enorm militæroprustning sted i Stillehavet. Og selvfølgelig, hvad er formålet med disse hangarskibe og andre systemer, der bringes dertil?

Så jeg mener, at der er overvældende tegn på, at der finder en forberedelse til krig sted, og jeg mener, der vil finde en militærøvelse sted i september måned, der grundlæggende set – den hedder Trident Juncture 15 – vil foretage prøver på anvendelsen af atomvåben imod Rusland.

Alle disse tegn er voldsomt bekymrende, og jeg mener, at vi virkelig må have en total mobilisering af verdensoffentligheden, for dette er tærsklen til Tredje Verdenskrig, og det må stoppes. For hvis det sker, mener jeg ikke, at det bliver begrænset til en regional krigsskueplads; jeg mener, at det, som følge af atomvåbnenes natur, bliver en global atomkrig, i hvilket tilfælde der sandsynligvis ikke bliver nogen tilbage i live. Så vi har helt bogstaveligt tilintetgørelsen af menneskeheden foran os, og dér er vi nu.

Sputnik: Helga, hvad skal der gøres på nuværende tidspunkt? Hvem skal sætte sig sammen og forhandle?

Zepp-LaRouche: Jamen, jeg mener, at man absolut må gøre en indsats, hvor USA, Rusland og Kina sætter sig sammen ved bordet, og alle de andre verdensledere, der er involveret, skal udøve maksimalt pres for, at dette sker. Europa kunne spille en stor rolle, hvis Europa ville sige, vi tager ikke del i en sådan krig, og vi insisterer på, at USA, Rusland og Kina, lederne, sætter sig sammen og diskuterer den nye, internationale sikkerhedsarkitektur.

Jeg mener, at den kinesiske præsident Xi Jinping har givet et meget godt eksempel, da han under det nylige APEC-topmøde sidste år i Beijing, til præsident Obama kom med et tilbud om at gå med i win-win-politikken med samarbejde om den Nye Silkevej. 

Og jeg mener, og hvis vi har lært noget som helst af det tyvende århundredes geopolitiske krige, så må det være, at hvis vi ikke ønsker at udslette os selv som art, så må vi overvinde geopolitik. Det er geopolitik, der er årsag til verdenskrige. Og at vi må gå over til et nyt paradigme i civilisationens historie, en ny æra, der defineres af menneskehedens fælles mål, som en samlet menneskehed, frem for alt, og dernæst kan man afgøre regionale spørgsmål efter, at man har indgået aftale om disse menneskehedens fælles mål.

Og dette er det altdominerende spørgsmål i øjeblikket.

 

NYT! Sputnik Danmark udgiver Sputnik News’ interview med Helga Zepp-LaRouche, og et link til Schiller Instituttets nye appel “Stop den akutte fare for 3. Verdenskrig”

Sputnik Danmark udgav den 13. august Schiller Instituttets danske oversættelse af Sputnik News’ interview med Helga Zepp-LaRouche med titlen “Schiller Instituttet: Stop den akutte fare for 3. verdenskrig”. I introduktionen er der et link til den danske version af Schiller Instituttets nye appel, med samme titel, på Schiller Instituttets hjemmeside, og et link til hele interviewet med Helga Zepp-LaRouche på engelsk.

Desuden, i selve interviewet, er der links til Schiller Instituttets seminar i København i april 2015 om “Kinas ‘Et Bælte, En Vej’-Politik”, med Helga Zepp-LaRouche som hovedtaler, samt flere kinesiske talere; og til en kort video om BRIKS-landenes nye paradigme, præsenteret af Helga Zepp-LaRouche.

Se Sputnik Danmarks artikel her.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*