POLITISK ORIENTERING den 9. juni 2016:
Fører NATO’s provokerende øvelser til krig?
Se også anden del (11 min.).