Schiller Instituttet holder
Kulturaften i Dresden, Tyskland.
Med Helga Zepp-LaRouche