Invitation: For det almene vel af alle mennesker, ikke regler, som er til fordel for de få.
Schiller Instituttets online internationale konference den 26.-27. juni 2021 kl. 15 dansk tid

Invitation: For det almene vel af alle mennesker, ikke regler, som er til fordel for de få.
Schiller Instituttets online internationale konference den 26.-27. juni 2021 kl. 15 dansk tid
image_pdfimage_print

Konferencen begynder kl. 15 dansk tid begge dage.

Tilmeling her for at modtage talerlisten og opdateringer.

Ellers ville det kunne ses her på denne side.

USA's præsident Joe Biden og den russiske præsident Vladimir Putin dukkede frem fra deres fire-timers diskussion på topmødet i dag i Genève, Schweiz, for at præsentere verden for en "fælles erklæring fra USA og Rusland om strategisk stabilitet", hvis korte tekst indeholder følgende centrale forpligtelse: " I dag bekræfter vi igen princippet om, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må udkæmpes”. Den nøjagtige sætning blev brugt af præsidenterne Reagan og Gorbatjov på deres berømte topmøde i november 1985 på samme sted, på højdepunktet af Den kolde Krig.

Præsidenterne Biden og Putin blev yderligere enige om at etablere en bilateral strategisk stabilitetsdialog for holdene af eksperter på begge sider, for at påbegynde arbejdet med de utallige sikkerhedsrelaterede problemer, som de to lande og verden står over for. Topmødet, som begge ledere var enige om, var konstruktivt, og et første skridt i retning af at forbedre de amerikansk-russiske forbindelser, der er dalet til det laveste niveau i årtier, muligvis nogen sinde.

Strategisk er dette et skridt væk fra afgrundens rand og et presserende nødvendigt skridt. Men det er et lille første skridt, som endnu ikke er sikkert, og som fjender af fredeligt samarbejde mellem USA, Rusland og Kina ihærdigt vil agere for at stoppe. For at fremme fredsprocessen kræves der samarbejde mellem lederne af verdens største nationer, især Rusland, Kina og USA.

Den kommende 26.-27. juni internationale Schiller Institut-konference, 26.-27. juni, med fire paneler er den bedste lejlighed for menneskeheden til at gøre dette til en levedygtig, holdbar forpligtelse. Politiske og institutionelle ledere fra hele verden vil italesætte den bydende nødvendig af at opbygge en anti-malthusiansk alliance for at afslutte både fremstormen mod krig og den sindssyge "Green New Deals" bestræbelser på at standse fremskridt og affolke kloden. Vigtigst af alt vil vi præsentere Lyndon LaRouches idéer, som den eneste levedygtige, langsigtede strategi for at vinde en holdbar fred.

Dagens lille fremskridt må nu, for at lykkes, følges op af gennemførelsen af denne politik: samarbejde om at opbygge et sundhedssystem i verdensklasse i enhver nation på planeten for at besejre pandemien; fælles arbejde inden for rumvidenskab og udforskning; og konkursreorganiseringen af det eksisterende finansielle system for at stoppe den truende hyperinflationære eksplosion i at ødelægge alle fysiske økonomier.

Tilbage i marts 1984 tog Lyndon LaRouche netop fat på disse spørgsmål i et dokument med titlen "LaRouche-doktrinen: udkast til aftalepapir mellem USA og USSR." (https://larouchepub.com/eiw/public/1991/eirv18n02-19910111/eirv18n02-19910111_026-_larouche_doctrine_draft_memo-lar.pdf). LaRouche udarbejdede dokumentet et år efter, at hans drøftelser med Reagan-administrationen havde ført til Ronald Reagans berømte bekendtgørelse af 'Strategic Defense Initiative' i marts 1983, og lidt mere end et år før Reagan tog denne tilgang til topmødet i 1985 med Gorbatjov i Genève. I dokumentet siger LaRouche:

”Det politiske fundament for varig fred skal være: a) Den ubetingede suverænitet for hver eneste nationalstat og b) Samarbejde mellem suveræne nationalstater om at fremme ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene ved teknologisk fremskridt, til gensidig fordel for alle.

”Det mest afgørende træk ved den nuværende gennemførelse af en sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de monetære, økonomiske og politiske forbindelser mellem de dominerende magter og de relativt underordnede nationer, der ofte klassificeres som 'udviklingslande'. Medmindre ulighederne i kølvandet af den moderne kolonialisme gradvis afhjælpes, kan der ikke være nogen varig fred på denne planet.

”For så vidt som USA og Sovjetunionen anerkender en forøgelse af de produktive arbejdskræfter overalt på planeten som værende af afgørende strategisk interesse for begge parter, er de to supermagter bundet i denne grad og på denne måde af en fælles interesse. Dette er kernen i den politiske og økonomiske praksis, der er uundværlig for at fremme varig fred mellem disse to magter…

”Supermagterne er i fællesskab enige om vedtagelsen af to opgaver som menneskehedens fælles interesse såvel som den specifikke interesse for hver af de to magter: 1) Etablering af fuld økonomisk retfærdighed under overholdelse af betingelserne for det individuelle liv i alle nationer på planeten i en periode på ikke mere end 50 år; 2) Menneskets udforskning og kolonisering af det nærliggende rum som menneskehedens fortsatte fælles mål og interesse under og efter afslutningen af den første opgave. Vedtagelsen af disse to arbejdsmål som den fælles opgave og de respektive interesser til fælles for de to magter og andre samarbejdende nationer, udgør det centrale referencepunkt for udhuling af de potentielle politiske og økonomiske årsager til krigsførelse mellem magterne”.

Spred budskabet!

Programmet samt talerliste på engelsk:

Lørdag den 26. juni kl. 15:


Panel 1 — Whom the Gods Would Destroy: War With Russia and China Is Worse Than MAD!

1. Helga Zepp-LaRouche, President and Founder, The Schiller Institute, Keynote Address

2. Dr. Andrey Kortunov, Director General, Russian International Affairs Council

3. Contribution from the People’s Republic of China

4. Contribution from the Republic of India

5. Col. Richard H. Black (U.S.), former State Senator (Virginia), former head of the U.S. Army’s Criminal Law Division, Pentagon

6. Contribution from Switzerland, Carnot-Cournot Network

7. Ray McGovern (U.S.), Analyst, Central Intelligence Agency (CIA, ret.), Co-Founder, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

 

Panel 2 — The Real Science Behind Climate Change: Why the World Needs Seven Terawatts of Energy

1. Megan Dobrodt, President, Schiller Institute U.S.A.,  "Why the Universe Needs More People"

2. Dr. Kelvin Kemm, (South Africa), nuclear physicist, former Chairman of the Nuclear Energy Company of South Africa

3. Prof. Horst-Joachim Lüdecke, Physicist (Fluid Mechanics), Emeritus Professor, Saarland University for Technology and Economics

4. Paul Driessen (U.S.), Senior Policy Advisor, Committee for A Constructive Tomorrow (CFACT) and the Center for the Defense of Free Enterprise

5. Prof. Nicola Scafetta (Italy), Department of Earth, Environmental and Resources Sciences, Università degli Studi di Napoli Federico II

6. Vincenzo Romanello, PhD (Italy), Nuclear Engineer, Research Center Rez, Founder, "Atoms for Peace," Czech Republic

7. Prof. Augustinus Berkhout (Netherlands); Emeritus Professor of Geophysics Delft University of Technology, and President of the Climate Intelligence Group

8. John Shanahan (U.S.): Civil Engineer, Editor, allaboutenergy.net, MSc. Civil Engineering

 

Søndag den 26. juni kl. 15:


Panel 3 —Weimar Germany 1923 Comes Again: Global Glass-Steagall To End Hyperinflation

1. Jacques Cheminade (France), President, Solidarité et Progrès, former Presidential candidate

2. Paul Gallagher (U.S.), Editorial Board, Executive intelligence Review (EIR)

3. Dennis Small (U.S.), Executive Intelligence Review (EIR), "Double or Nothing: The LaRouche Program for Mankind’s Successful Survival"

4. Mike Callicrate (U.S. - Colorado), Cattleman, Founder of Ranch Foods Direct, Policy Advocate, Operator of Mike’s "No Bull" Blog

5. Daisuke Kotegawa (Japan), Former Official, Ministry of Finance, Japan; former Director for Japan at the International Monetary Fund (IMF)

6. Marc Gabriel Draghi (France), Economist, jurist, and author

 

Panel 4 — The Coincidence of OppositesThe Only Truly Human Thought Process

1. Helga Zepp-LaRouche, President and Founder, The Schiller Institute

2. Contribution from the Russian Federation

3. Dr. Khadijah Lang (U.S.), Chairman, National Medical Association (NMA) Council on International Affairs; President, Golden State Medical Association

4. Marcia Merry Baker (U.S.), Editorial Board, Executive Intelligence Review (EIR)

5. Dr. Joycelyn Elders (U.S.), former United States Surgeon General

6. Diane Sare, Candidate for United States Senate (New York, 2022); founder, Schiller Institute NYC Chorus

7. Pedro Rubio (Colombia), President of the Association of Officials of the General Accounting Office of the Republic

 

Baggrund:

En verdensomspændende anti-malthusiansk modstand tager form

Tænk på Mahatma Gandhis uventede, vellykkede knusende sejr over det britiske imperium i Indien, som Lyndon LaRouche, en af medstifterne af Schiller Instituttet, var vidne til, opmuntredes og blev dybt ændret af, som en ung amerikansk soldat i Indien ved afslutningen af ​​2. verdenskrig.

Schiller Instituttets kommende todages online internationale konference den 26.-27. juni vil formidle en hurtig impuls til menneskehedens store håb for at befri planeten for oligarkisk geopolitik en gang for alle. Husk, at tilsyneladende svagere kræfter gennem hele menneskets historie kan og har omstyrtet dumme, grusomme giganter. Vi er nu på kanten af ​​potentialet til at gøre dette over hele verden.

I dette øjeblik under COVID-pandemien, der raser i Indien og spredes over hele Sydøstasien, tager flere og flere stemmer bladet fra munden, forfærdet over den voksende hungersnød, morderiske sanktioner og tilsyneladende uendelig krig. Vi kan med Schiller Instituttet opfylde intentionerne fra folk som Gandhi, Benjamin Franklin og modige enkeltpersoner, der kom før os, og sikre en fremtid for vores eftertid.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*