Schiller Instituttets Ugeavis 20/21 2015:
Lyndon LaRouche: I denne og næste uge skrives der historie