Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Ved en skillevej: Tag vejen med ‘fred gennem udvikling’

Ved en skillevej: Tag vejen med ‘fred gennem udvikling’
image_pdfimage_print

26. marts (EIRNS) – Inden udgangen af marts frigiver LaRouche-Organisationen første oplag med tusindvis af eksemplarer af dens rapport på 55 sider for massecirkulation, "Det store spring tilbage: LaRouche knuser bedrageriet med "Green New Deal”. Dette kommer på et fremskredent tidspunkt i betragtning af det nært forestående sammenbrud af det døde monetaristiske system, faren for krig samt presset for den grønne dommedagspolitik, "Great Reset".

Denne nye rapport fra USA føjer sig til det momentum, som dialogen på Schiller Instituttets internationale konference den 20.-21. marts udviste – hvilket stadig giver bred genlyd i retning af vejen til "fred gennem udvikling", for en verden der står ved en skillevej.

Et særligt udtryk for udsigterne til at tage den rigtige vej kommer fra internationale medsponsorer, der tilslutter sig Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouches erklæring, som blev frigivet den 21. marts på konferencen med titlen: "Erklæring fra kinesiske eksperter fra hele verden. https://schillerinstitute.com/blog/2021/03/23/declaration-of-china-experts-from-all-over-the-world/

I dag blev erklæringen anerkendt i Beijing på pressebriefingen i udenrigsministeriet af afdelingsdirektør i ministeriet for information, Hua Chunying. Hun blev med henvisning til erklæringens offentliggørelse i Frankrig spurgt af en CCTV-reporter: "Hvad er Kinas kommentar til dette"?

Hua svarede med en vis grundighed, begyndende med: "Vi har taget erklæringen til efterretning. Vi mener, at den repræsenterer og afspejler den rationelle og retfærdige stemme fra det internationale samfund, og det er også en fordømmelse og modstand mod nogle skøre ytringer og handlinger fra visse vestlige anti-kinesiske kredse igennem nogen tid, såsom at se bort fra fakta og angribe Kina og endda foretage falsk bagvaskelse.

”Jeg noterer mig, at medunderskriverne af erklæringen har hundredvis af erfaringer eller objektive observationer af Kina, bor hos os, eller har boet og arbejdet i Kina, eller som ofte har rejst og været i Kina i lange perioder. Mange af dem har været vidne til Kinas store bedrifter siden reformen og åbningen, og på nært hold observeret den kinesiske regerings 'folkecentrerede kinesiske' regeringsfilosofi, der har løftet mere end 800 millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom, og for nylig været vidne til sejren for 1,4 milliarder kinesere i kampen mod den nye coronavirus-epidemi. Jeg tror, at deres udsagn igen beviser, at det de ser er sandt …” [Fuldstændige bemærkninger nedenfor].

Fru Huas ord er så meget mere bemærkelsesværdige, i betragtning af at de kom i den samme, brandvarme briefing, hvor ministeriet tog fløjlshandskerne af med hensyn til de seneste afsløringer af, hvordan "spørgsmålet" om menneskerettighedsovertrædelser i forhold til uighurerne bevidst var udklækket fra starten af som en intern destabilisering af Kina og dets regering.

Briefingen begyndte med en visning af et videoklip fra 2018 af oberst Lawrence Wilkerson (pensioneret), tidligere stabschef for den amerikanske udenrigsminister Colin Powell, hvori han redegjorde for tre grunde til, at amerikanske tropper er i Afghanistan, herunder: “Den tredje grund til at vi har tropper i Afghanistan er, at der er 20 millioner uigurer i Xinjiang, Kina. Den bedste måde for CIA at destabilisere Kina på, er at skabe uro i Kina. Hvis CIA kan udnytte disse uigurer og arbejde sammen med dem for fortsat at påvirke Beijing, behøves der ikke eksterne kræfter for at vælte Kina direkte indefra”. Det skal bemærkes, at Wilkerson, siden han forlod regeringen, har været en åbenlys modstander af de "endeløse krige", og han talte ved Ron Paul Instituttet, der er imod krig, så hans ord var mere en eksponering af amerikanske dårlige handlinger, snarere end en insiders “tilståelse” af disse dårlige handlinger.

Hua betonede ikke desto mindre betydningen af denne afsløring og sagde sammenfattende, at ”fakta gang på gang har bevist, at Xinjiang-spørgsmålet ikke er et nationalt, religiøst eller menneskerettighedsmæssigt anliggende, men et anti-løsrivelses, anti-opstands, anti-interventionistisk spørgsmål”, og at USA har udtænkt andre historier og foretaget destabiliseringer andre steder, herunder i Irak og Syrien. Hun konfronterede medierne for deres spredning af løgne og falske oplysninger.

 

(29. marts – – I dag tweetede Hua Chunying på engelsk: "Hør stemmerne fra de ægte lærde" efterfulgt af et link til erklæringen.)

 

(27. marts (EIRNS) – Det kinesiske udenrigsministeriums kraftige tilslutning den 26. marts til "erklæringen fra kinesiske eksperter fra hele verden", udarbejdet af Helga Zepp-LaRouche, såvel som den kinesiske generalkonsul i New York, Huang Ping, på Schiller Instituttets konference den 20. marts, demonstrerer yderligere den absolut afgørende betydning af denne organisations arbejde med at forhindre en nedsmeltning til atomkrig mellem verdens to største økonomier ….

Henry Kissinger – bestemt ikke én, der viger tilbage fra at indlede krige, som han gjorde i hele Sydøstasien – bør ikke desto mindre tages alvorligt, når han fortæller sine mentorer i Londons Chatham House, som han gjorde den 25. marts: ”Hvis vi ikke får en forståelse med Kina [for en ny global orden], så vil vi være i en situation som før 1. Verdenskrig, "hvor geopolitiske konflikter får lov til at sprede sig, indtil en af dem på et tidspunkt kommer ud af kontrol". Det er uendeligt meget farligere nu, end det var dengang”.)

Ellers er der andre steder udtryk for fornuft i tilbagevisningen af anti-kinesisk, anti-russisk geopolitik og mod den grønne 'nulstillings-dagsorden'. I denne uge blev der afholdt 2 ud af 4 rundbordssamtaler mellem amerikanske og kinesiske landbrugsorganisationer (online); den amerikanske Heartland-China Association, der er baseret i Missouri og dækker de centrale stater var medvært for drøftelserne. Talerne – regeringsledere, erhvervsliv og landbrugsledere for brancheforeninger – krævede fortsat, udvidet 'win-win'-samhandel og gode relationer de to lande imellem, og talte indgående om mejeriprodukter, svinekød og sojabønner. Ledere for søsterstaterne Hebei og Iowa understregede betydningen af økonomiske bånd og deres særlige venskabshistorie, som inkluderer personlige besøg i Iowa af præsident Xi Jinping, tilbage i 1985. Hovedtalerne, herunder den tidligere guvernør i Missouri, Bob Holden, grundlægger af USDCA i 2003, erklærede, at der skal "være samarbejde ikke konfrontation".

I Europa har syv af EU-landene udsendt et åbent brev til støtte for atomkraft, hvilket strider mod det nuværende grønne regelsæt for fremtiden.

Det, som Schiller Instituttets konferenceproces med dialog tilvejebringer, er det positive koncept – ud over bagtrops-fægterier – at bidrage til ubegrænset fremskridt for menneskeheden og universet. Dette er formidlet i de konkrete programmer, som blev præsenteret ved sidste weekends sessioner, for bælte- og vejinitiativer i Nordamerika og på den vestlige halvkugle, samt projekter i Sydvestasien. Under sin nuværende ugelange rundtur i regionen understregede den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i Iran i dag, at 19 lande i den større sydvestasiatiske region nu er en del af Bælte- og Vejinitiativet.

Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, gav oversigten i sine bemærkninger, der afsluttede konferencen i sidste weekend. Den altoverskyggende nødvendighed, sagde hun, er en global Glass/Steagall-opsplitning af banker og multinationale finansinstitutioner, og et ”Nyt Bretton Woods”-kreditsystem. Dette er vejen frem.

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*