RADIO SCHILLER den 4. januar 2016:
Året 2016: Bail-in, kaos og krig
– eller et nyt paradigme for samarbejde og udvikling?