NYHEDSORIENTERING JULI 2018:
Europa må samarbejde med Kina
for at bringe Den Nye Silkevej til
Afrika og Sydvestasien