POLITISK ORIENTERING den 26. oktober 2016:
Obamas eftermæle er død, ødelæggelse og økonomisk ruin