POLITISK ORIENTERING den 19. marts 2020: Mette Fredriksen viser lederskab.
Vi kan besejre COVID-19, lukke Wall Street og sikre det almene vel